"Tarehon hamu ma pinggolmuna, jala ro ma hamu tu Ahu! Tangihon hamu ma, asa mangolu tondimuna i! Jadi bahenonHu ma tu hamu padan salelenglelengna: I ma padan parasian na sintong i tu si David na so tupa muba.

Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepada-Ku; dengarkanlah, maka kamu akan hidup! Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang Kujanjikan kepada Daud."

Jesaya 55 : 3

"Jadikan Pemujian Kepada Allah Sebagai Kebiasaan Orang Percaya!"

Tampahan, 02 Januari 2022

Gereja HKBP Tampahan menjadi gereja pertama yang mendapat kunjungan atau lawatan gerejani Kepala Departemen Diakonia HKBP, Ibu Pdt. Debora Sinaga, MTh di tahun 2022 ini. Pdt. Bedwin Simanjuntak, STh merupakan pimpinan dari gereja yang telah berdiri sejak 125 tahun yang lalu ini. Gereja HKBP Tampahan memiliki 11 wijk (lunggu).


Dalam khotbahnya yang berangkat dari Mazmur 147:12-20, Ibu Kepala Departemen Diakonia HKBP menyuarakan agar jemaat menjadikan hidup yang memegahkan atau memuji Allah menjadi sebuah habbit atau kebiasaan. Dengan menjadikannya sebagai habbit, akan nyatalah iman jemaat sebagai orang percaya, dan itu menjadi wujud syukur kepada Allah karena kebaikan Allah yang memelihara dan merawat ciptaan.


Allah memberikan kesejahteraan, dan Allah membuat umat-Nya kenyang dengan makanan yang terbaik (perhatikan pada ay. 14 : Gandum terbaik). Seluruh ciptaan hidup karena kemurahan Allah, termasuk kita saat ini ketika kita boleh menikmati tahun yang baru di 2022. Itu karena kemurahan Allah. Terlebih buat anak-anak yang akan menyatakan iman. Jadikanlah hidup yang memuji atau memegahkan Allah itu sebagai habbit hidupmu ketika nanti Anda "malua sian panghanghungion". Anda perlu dan harus menunjukkan bahwa Anda telah merdeka "sian panghanghungion" untuk memuji dan memegahkan Allah sebagaimana yang diserukan oleh pemazmur di hari ini. Jadikanlah hidup pemujian kepada Allah sebagai habbit kita selalu.

HKBP menjadi berkat