"Tarehon hamu ma pinggolmuna, jala ro ma hamu tu Ahu! Tangihon hamu ma, asa mangolu tondimuna i! Jadi bahenonHu ma tu hamu padan salelenglelengna: I ma padan parasian na sintong i tu si David na so tupa muba.

Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepada-Ku; dengarkanlah, maka kamu akan hidup! Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang Kujanjikan kepada Daud."

Jesaya 55 : 3

Tata Ibadah Minggu Adven I dan Peringatan Hari Aids Sedunia 1 Desember 2019

Untuk bahasa Batak dapat diunduk di sini:

https://drive.google.com/open?id=1cXGlL3pRUchf5ewJVkb6HvQGeBSjU_j0Untuk bahasa Indonesia dapat diunduk di sini:

https://drive.google.com/open?id=1Us1Ep_uPW76M7oKfFzml2vYYILrYa8tU

Pustaka Digital