"Asi ni roha dohot hasintongan do sude dalan ni Jahowa di angka na mangaradoti padanNa dohot angka panindangionNa.

Segala jalan TUHAN adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjian-Nya dan peringatan-peringatan-Nya."

Psalmen 25 : 10

Khotbah Minggu Judika, 29 Maret 2020-Kepala Departemen Koinonia HKBP (Pdt Dr Martongo Sitinjak)