005 - Peserta Cipta Lagu 2023 | Pdt. Freska Sinaga