BUKU ENDE HKBP No. 201 Buku Logu No. 168 Na Martungkot Sere Au (Musik)


Na Martungkot Sere Au Buku Ende No. 201 Buku Logu No. 168 1. Na martungkot sere au Di dalanku tu na dao Sian Surgo i do ro ...