"Ala molo jongjong hamu martangiang, sai sesa hamu ma molo adong panghurangi ni rohamu di halak, anggiat disesa nang Amamuna na di banua ginjang i salamuna.

Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu."

Markus 11:25

Ibadah Minggu Rogate | MANGHABURJUHON TANGIANG (Jakobus 5:13-18)


Pengkhotbah : Pdt. Jhon vetra Simatupang, M.Th. (Dosen Sekolah Tinggi Guru Huria) Liturgis : Ini bu : Bvr. Rouli Sianturi (Staff ...