"Ai tu angka parroha na tigor do mata ni Tuhan; jala tu angka pangidoannasida do pinggolNa; alai bohi ni Tuhan i do alo ni angka sibahen na jat.”

Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telingaNya kepada permohonan mereka yang minta tolong, tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat.”"

1 Petrus 3:12

Halaman Utama

Pengumuman

Pustaka Digital