"Tarehon hamu ma pinggolmuna, jala ro ma hamu tu Ahu! Tangihon hamu ma, asa mangolu tondimuna i! Jadi bahenonHu ma tu hamu padan salelenglelengna: I ma padan parasian na sintong i tu si David na so tupa muba.

Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepada-Ku; dengarkanlah, maka kamu akan hidup! Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang Kujanjikan kepada Daud."

Jesaya 55 : 3

Festival Virtual Paduan Suara Dan Lomba Video Penginjilan Kontekstual Oleh Departemen Marturia HKBP

Silahkan download selengkapnya di bawah ini :

1. Surat Pemberitahuan Lomba 

2. Festival Virtual Paduan Suara

3. Lomba Video Penginjilan Kontekstual

Pustaka Digital