"Tarehon hamu ma pinggolmuna, jala ro ma hamu tu Ahu! Tangihon hamu ma, asa mangolu tondimuna i! Jadi bahenonHu ma tu hamu padan salelenglelengna: I ma padan parasian na sintong i tu si David na so tupa muba.

Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepada-Ku; dengarkanlah, maka kamu akan hidup! Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang Kujanjikan kepada Daud."

Jesaya 55 : 3

Tata Ibadah Minggu Keluarga 1 September 2019

Tata ibadah bahasa Batak dapat diunduh di sini:

https://drive.google.com/open?id=12gkwTJBIB-ykXh5gDUaojzPSiOYb4JWl


Tata ibadah bahasa Indonesia dapat diunduh di sini:

https://drive.google.com/open?id=1BFCWJ9gyvrkpwWrBrpjfXjpJDjB9F8oL

Pustaka Digital