"Jadi ro ma hata ni si Samuel tu sandok Israel songon on: Molo tung mulak hamu tu Jahowa sian nasa rohamuna, sai paholang hamu ma angka debata sileban sian tongatongamuna, ro di angka sombaon Astarot, jala marsihohot rohamuna tu Jahowa, jala sasada Ibana oloi hamu, asa dipalua hamu sian tangan ni halak Palistim.

Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian: "Jika kamu berbalik kepada TUHAN dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Asytoret dari tengah-tengahmu dan tujukan hatimu kepada TUHAN dan beribadahlah hanya kepada-Nya; maka Ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin.""

1 Samuel 7 : 3

Tata Ibadah Minggu Keluarga HKBP 6 Oktober 2019

Untuk Bahasa Batak dapat diunduh di bawah ini:

https://drive.google.com/open?id=1RXHVaibpYnKuBF1YZSAEWE2rPQ3GJOvU


Untuk Bahasa Indonesia dapat diunduh di bawah ini:

https://drive.google.com/open?id=1FLiQYwiz8sGdYomE7gZAih7uqpJ33oWl

Pustaka Digital