"Ala molo jongjong hamu martangiang, sai sesa hamu ma molo adong panghurangi ni rohamu di halak, anggiat disesa nang Amamuna na di banua ginjang i salamuna.

Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu."

Markus 11:25

BERTEKUN DALAM DOA


HKBP #KantorPusatHKBP #IbadahHKBP #IbadahOnline Ibadah Minggu Tanggal 22 Mei 2022 , Bahasa Indonesia ...