BUKU ENDE HKBP No. 498 Buku Logu No. 339 BUNI PE DALAN I (Vokal & Musik)


BUNI PE DALAN I Buku Ende No. 498 Buku Logu No. 339 1. Buni pe dalan i diboto Ho pangkilalaan tung sonang do Ai magopo ...