"Ahu do parmahan na denggan. Hutanda do angka na di Ahu, jala ditanda nasida do Ahu.

Akulah gembala yang baik dan Aku mengenal domba-domba-Ku dan domba-domba-Ku mengenal Aku."

Johannes 10:14

Ibadah Minggu VIII Dung Trinitatis - 7 Agustus 2022 | DEBATA DO PANGUHUM (Psalmen 50: 1-6)


Pustaka Digital