INFO HKBP | HKBP Melaksanakan Ujian Penerimaan Bakal Calon Pelayan


Ujian penerimaan bakal calon pelayan dilaksanakan pada tanggal 26 – 3 Maret 2023 melalui Biro Personalia HKBP.