"Tarehon hamu ma pinggolmuna, jala ro ma hamu tu Ahu! Tangihon hamu ma, asa mangolu tondimuna i! Jadi bahenonHu ma tu hamu padan salelenglelengna: I ma padan parasian na sintong i tu si David na so tupa muba.

Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepada-Ku; dengarkanlah, maka kamu akan hidup! Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang Kujanjikan kepada Daud."

Jesaya 55 : 3

Press Release Jambore Anak Sekolah Minggu HKBP 2019

Dapat diunduh di bawah ini:

https://drive.google.com/open?id=1OWi14lPIUd3QxYTIH-6Ih8TQra5q5Ojd

Pustaka Digital