Sekjend HKBP Rayakan Hari Pentakosta bersama Jemaat HKBP Dolok Nauli

Pada Minggu Perayaan Pentakosta I, Sekretaris Jenderal HKBP, Pdt. Victor Tinambunan berkhotbah pada ibadah sesi ke 2 di HKBP Dolok Nauli, Ressort Dolok Nauli dan Liturgis dilayankan oleh Gr. Renold Suheri Pasaribu. 

Pdt. Tinambunan mengawali penyampaian khotbahnya dengan terlebih dahulu menyampaikan 3 poin inti khotbahnya. Ayat khotbah tertulis dalam Yohannes  16 : 4b-15.


"Atik boha adong naung mondohhondok sian hita, jala asa adong na taboan mulak sian bagas joro ni Tuhan on, on ma sintuhu ni jamita on.

1. Arga situtu do parningotan dihasasaor ni Tondi Parbadia. Ala i do mulani hatutubu ni hakristenon sahat tu sadarion.

2. Ala Tuhan Jesus do na pasahathon hata on. Manaek pe Tuhan Jesus i, alai ndang sirang hita sian Tuhan i. 

3. Tangkas ma tajangkon hasasaor ni Tondi Parbadia di hita sude."

Melanjutkan khotbahnya, Pdt. Tinambunan memberikan keterangan dari ketiga poin di atas: 

1. Anggiat nian tarida dingolunta sude naung saor Tondi Parbadia i di ngolunta ganup. Taharinggashon partangiangon, taharinggashon parmingguon. 

2. Manaek pe Tuhan tu Banua Ginjang, ndang na marsirang Ibana sian hita. Ai gabe ido dalan di bahen Tuhan i marsaor hita tu Ibana marhite tangiang, jala boi sahat hakristenon i, sahat Tuhan i tu hita nuaeng di pulau Sumatera on, di Bonan Dolok on. Songon dia pe namasa nuaeng, songon naso adong jalan keluar sian masalahta ganup. Pos ma rohanta, ai sasada Tuhan i do na tontong hot huasoNa mangurupi hita dohot na sai rap dohot hita.

3. Tapatuduhon ma nian hita na marimbar sian portibi on ala naung saor Tondi Parbadia i tu hita. Tapatuduhon ma parbue ni Tondi i. Dia ma Parbue ni i? Galatia 5 : 22-23. Unang ma nian holan na tarsurat angka parbue ni Tondi on, naeng ma nian tangkas tarida parbue i sian parangenta siganup ari.


Pdt. Tinambunan menekankan bentuk nyata dari Kasih dalam kehidupan. "Molo di Habatahon, 'Sisolisoli uhum, siadapari gogo.' Namarlapatan, molo ro hamu tu ulaon hu, haduan ahu pe ro do tu ulaon muna. Alai molo so ro hamu tu ulaon hu, jadi ndang sala molo so ro au tu ulaon mu. Ndang sala nian i. Alai molo holong do, ro so ro pe si anu tu ulaonta, ro do hita sian ias nirohanta tu ulaon ni ibana. Ima hataridaan ni holong i. Ala ni i ndang adong ruginta molo taulahon holong i, jala somal do ala ni holong na taulahon, gabe muba do angka pangalaho nahurang denggan di humaliangta. Margogo ma hita mangulahon parbue ni tondi i, di naung saor Tondi Parbadia i tuhita sude."

Mengakhiri khotbahnya Pdt. Tinambunan menekankan "Ise pe halak na manjanghon saor Tondi i, ingkon gabe mardame di ngolu na. Mardame tu Tuhan i, mardame tu diri na sandiri, jala mardame ma tu humaliangna."Korespondensi: Kantor Sekjend HKBP