"Tarehon hamu ma pinggolmuna, jala ro ma hamu tu Ahu! Tangihon hamu ma, asa mangolu tondimuna i! Jadi bahenonHu ma tu hamu padan salelenglelengna: I ma padan parasian na sintong i tu si David na so tupa muba.

Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepada-Ku; dengarkanlah, maka kamu akan hidup! Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang Kujanjikan kepada Daud."

Jesaya 55 : 3

Tata Ibadah Minggu XIX dan XX Dung Trinitatis ( 18 dan 25 Oktober 2020 )

Minggu XIX Dung Trinitatis, 18 Oktober 2020

Bahasa Batak

Bahasa Indonesia


Minggu XX Dung Trinitatis, 25 Oktober 2020

Bahasa Batak

Bahasa Indonesia

Pustaka Digital