"Tarehon hamu ma pinggolmuna, jala ro ma hamu tu Ahu! Tangihon hamu ma, asa mangolu tondimuna i! Jadi bahenonHu ma tu hamu padan salelenglelengna: I ma padan parasian na sintong i tu si David na so tupa muba.

Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepada-Ku; dengarkanlah, maka kamu akan hidup! Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang Kujanjikan kepada Daud."

Jesaya 55 : 3

Undangan LPP I Calon Pelayan Pendeta, Guru Huria, Bibelvrouw dan Diakones HKBP


  • Kharisma

    Saya rasa ada yang perlu diralat dari nama-nama peserta karena ada satu calon pelayan yang sudah marujung ngolu. Terima kasih amang/inang.