"Sai unang ma marimashu Ho, ale Jahowa, jala unang tongtong paingotingot hajahatonnami! Ua ida jala tatap hami, ai bangsoM do hami sude!

[Bhs. Indonesia: Yesaya 64:9] Ya TUHAN, janganlah murka amat sangat dan janganlah mengingat-ingat dosa untuk seteru"

Jesaya 64 : 8

Perpustakaan Digital

Pengumuman