"Tarehon hamu ma pinggolmuna, jala ro ma hamu tu Ahu! Tangihon hamu ma, asa mangolu tondimuna i! Jadi bahenonHu ma tu hamu padan salelenglelengna: I ma padan parasian na sintong i tu si David na so tupa muba.

Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepada-Ku; dengarkanlah, maka kamu akan hidup! Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang Kujanjikan kepada Daud."

Jesaya 55 : 3

Dari Pospel Berdinding Anyaman Bambu, Ephorus Menekankan: Mari Menganyam Masa Depan Dalam Penyertaan Tuhan


HKBP.or.id - Dalam perjalanan menuju ke Medan untuk menghadiri Rapat Pendeta Distrik X Medan-Aceh, Ephorus HKBP mengunjungi dan melakukan pelayanan di Pospel Palmarum, yang berlokasi Hamparan Perak, Tanjung Gusta. 

Pospel yang beranggotakan 22 kepala keluarga ini berjarak tempuh sekitar 30 menit dari Universitas HKBP Nommensen Medan yang akan menjadi tempat Rapat Pendeta Distrik X Medan Aceh. 


Dalam khotbahnya yang tertulis di Pengkhotbah 10:10-15, Ephorus mengajak warga jemaat untuk menganyam masa depan dalam penyertaan Tuhan. Ephorus menambahkan orang yang mengandalkan penyertaan Tuhan akan terlihat dalam semangatnya untuk terus mempertajam kemampuan, cerdas melihat peluang serta memiliki karakter yang mumpuni di tengah pergumulan dunia. 


Dalam ibadah tersebut, Ompui Ephorus yang sempat terharu mendengar isi untaian doa syafaat St. M. Purba yang mengatakan tempat Pos Pelayanan Palamarum ini merupakan "tano pardangolan." (Bahasa Indonesia: tempat yang penuh penderitaan).


Ephorus pun berpesan kepada seluruh jemaat Pospel Palmarum, “Berdoalah dan berjuanglah. Yakinlah bahwa di dalam penyertaan Tuhan, akan lahir para pemimpin bangsa dari pospel ini.” (SKE_JFS)

Pustaka Digital